Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

eHälsodagen 2015 – fullpackad och intressant

Famnas seminarium hade rubriken ”Systematiskt förbättringsarbete och innovationer – en viktig del i eHälsa”.

Famnas roll, sa Bräcke Diakonis Thomas Schneider inledningsvis, är att samordna idéburna utförares kvalitets- och förbättringsarbete, och Famna har varit med i det nationella eHälsoarbetet sedan länge.

Famnas roll är bland annat att samordna verksamhetsutveckling, att inkludera socialtjänstens område i utvecklingen av eHälsa, och att utveckla värdeskapande för brukare/patienter.

Tre exempel på detta är:
– Famnas Värdeforum–utvecklingsprogram för systematisk kvalitetsutveckling
– Personcentrerad dokumentation och uppföljning – en innovation i Famnas testbädd
– BOSSE på nätet – en nationell eTjänst för stöd till personer med funktionsnedsättningar

DSCF6261

Viktoria Loo Skyman beskrev Famnas Värdeforum, och betonade nödvändigheten av att utgå från behoven hos dem vi är till för, för patienter, boende, gäster, omsorgstagare, och att skapa en kultur som tillvaratar medarbetarnas engagemang och drivkrafter. Personalen behöver kunskap och redskap för att driva förbättringen. Ledningen behöver prioritera och stötta genom att skapa förutsättningar, och när det kommer till eHälsa måste ledningen prioritera frågan, betonade Viktoria. Ledningen behöver ge personalen infrastruktur och kunskap för mätningar, IT, teknik, och skapa ett digitalt arbetssätt.

Därefter berättade Beatrix Algurén från Jönköping Academy om förändringsarbete inom äldreomsorgen på Bräcke Diakoni. Famnas Värdeforum tillsammans med bland andra Bräcke och Jönköping Academy har ett förbättringsarbete uppbyggt kring fyra områden, som sammantaget handlar om att skapa en personcentrerad vård och omsorg, där vårdnadstagaren ses som en partner, får självbestämmande, och bygger på vårdnadstagarens förmåga:
– bemötande med värdighet och självbestämmande,
– samordning mellan vårdgivare,
– se de individuella behoven, och
– målet att stödja det människor kan, människors förmåga.

Förbättringsprogrammet kallas PDU, Personcentrerad processorienterad dokumentation.

Ursprunget till insatsen var viljan att förbättra omsorgen och vården för de äldre utifrån de äldres behov, samordna insatser mellan vård och omsorg och att personalenskulle kunna styra, följa och utvärdera omsorgen.

Marita Fernström, från BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter, beskrev hur personalkooperativet BOSSE utvecklat sitt stödarbete med rejält ökad tillgänglighet via nätbaserade kontakt- och rådgivningsmöjligheter. Den nya verksamheten via nätet utgår från de behov BOSSE upplevt och mött. Bland annat handlar tillgängligheten om att via videolänk kunna samtala med verksamhetsdeltagarna och ge verksamhetsdeltagarna råd och stöd.

Verksamhetsdeltagarna är det begrepp som används för dem som söker upp BOSSE och får stöd, och begreppet visar att personerna är aktiva partners och deltagare, inte passiva mottagare.

eHälsodagen innehöll många seminarier. Ett handlade om framtidens vårdcentral, med exempel från Hammar norr om Vättern, ett annat om hur Landstinget i Uppsala län samordnar alla läkarintyg som de olika kommunerna begär från vården. Med åtta kommuner som har av någon anledning har olika slags intyg i varje kommun men som ska beskriva samma sak blir det mängder av små skillnader som vården tvingas hantera och i onödan lägga tid på. Och mycket annat.

Viktoria Loo Skyman presenterade även den webbutbildning för e-hälsa inom socialtjänsten där Famna medverkat tillsammans med bl.a. Socialstyrelsen, och som tidigare beskrivits här.

Dagen hade inletts med att vårdministern Gabriel Wikström i ett uppskattat tal betraktade Vårdsverige och dess utmaningar. Vården har, sa ministern, byggt på en kultur av att vårdens patienter är sällanbesökare, som kommer till vården ibland t.ex. när de har brutit något och har behov av sjukvård.

Men den föreställningen är fel och så ser det inte ut. En del patienter besöker vården ofta och länge. Stora grupper av befolkningen har en livslång relation till vården och omsorgen, och det är en stor utmaning att förändra vårdens inställning och kultur. Och, sa Gabriel Wikström, utmaningen om att bryta den gamla kulturen behöver bygga på att tillvarata och utveckla personalens kompetens.

Vilket är vad många strävar efter, bland annat Famnas olika projekt.

Här finns länk till eHälsodagens olika seminarier och dokument

Här finns en länk till Famna-presentationernas power-point

(Publicerad 151013)

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna