Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd och representerar 100 aktörer som bedriver välfärdstjänster på uppdrag av kommun, region eller stat. Som paraplyorganisation spelar Famna en viktig roll i den svenska samhällsdebatten, framför allt genom att representera och stärka den idéburna sektorns röst. Från och med mitten av maj ska detta arbete nu ska ledas av en ny generalsekreterare.

– Det är med glädje och stolthet vi kan berätta att Emma Henriksson under våren kommer att tillträda som generalsekreterare. Med sin breda erfarenhet och sitt stora engagemang för sociala frågor kommer hon driva Famnas frågor framåt, säger Stefan Nilsson, direktor på Ersta och ordförande för Famna.

Emma Henriksson, har en gedigen bakgrund som politiker och samhällsdebattör med erfarenheter från kommun, region och riksdag, SKR, och ett omfattande engagemang i civilsamhällsorganisationer. Emma tjänstgjorde som riksdagsledamot 2006 till 2018, där hon bland annat verkade som ordförande i Socialutskottet och gruppledare för Kristdemokraterna.

Emma Henriksson blir ny generalsekreterare för Famna

Emma Henrikssons breda erfarenhet och engagemang för sociala frågor och idéburen sektor gör henne till en ideal kandidat för rollen som generalsekreterare för Famna. Med hennes ledarskap ser Famna fram emot att fortsätta stärka den idéburna välfärdssektorns betydelsefulla arbete för det svenska samhället.

Famna bidrar inte bara med att förbättra förutsättningarna för idéburna verksamheter och på så sätt stärka den idéburna sektorns position i välfärdssystemet. Tillsammans med medlemmarna bidrar Famna till en mer hållbar och inkluderande framtid genom att utveckla, synliggöra och påverka strukturer och ekosystem för sociala innovationer. Något Emma Henriksson vill lyfta.

– Välfärden står inför stora utmaningar där både demografi, samhällsutveckling och ökade behov och förväntningar kräver att vi utvecklar än bättre verksamheter. I den idéburna sektorn finns det engagemang, den kompetens och den innovationsförmåga som kommer att behövas i framtiden. Därför är vår ambition att växa så att den idéburna välfärdssektorn utgör 10 % av den offentligfinansierade välfärden 2030. Som generalsekreterare för Famna ser jag fram emot att arbeta för att den idéburna sektorn får möjlighet att bidra ännu mer till välfärdsutvecklingen, säger Emma Henriksson.  

Kontakt:                                                                        
Stefan Nilsson, styrelseordförande Famna
stefan.nilsson@erstadiakoni.se
0701-61 05 83

 

Emma Henriksson
emma.e.r.henriksson@me.com
0703-54 41 91