Anders malmstenAlla nyheter

En ny myndighet för upphandlingsstöd

Civilminister Ardalan Shekarabi tillsätter en utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för upphandlingsstöd.

Den nya myndigheten skall samordna och förstärka det statliga upphandlingsstödet. Man vill öka förutsättningarna att arbeta med upphandlingar för att bland annat främja en ökad tillväxt och sysselsättning samt en hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska aspekter. Myndigheten skall utveckla kriterier för ett socialt hållbart samhälle liksom att visa hur mindre företag och idéburna organisationers möjligheter att delta i upphandingar kan främjas.

Senast uppdaterad 2015-01-09

Fler nyheter från Famna