Anders malmstenAlla nyheter

En ny rapport från Vårdanalys

Vårdanalys har publicerat rapporten: En mer jämlik vård är möjlig – analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande (rapport 2014:7).

I uppdrag av regeringen har Vårdanalys gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, bemötande och behandling. Med denna rapport vill man öka kännedomen och kunskapen som kan ha betydelse om vad som kan orsaka skillnader i vården och för jämlik vård. Vårdanalys ger även förslag på åtgärdsområden, bl a poängteras behovet av en kartläggning för att se de geografiska skillnaderna i tillgång till specialistkompetens.

Rapporten finns tillgänglig att läsa, ladda ner och beställa på www.vardanalys.se.

Senast uppdaterad 2014-10-27

Fler nyheter från Famna