Anders malmstenOkategoriserade

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

I promemorian läggs förslag som ska leda till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förslagen ska också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter sinsemellan och med kommuner och landsting.

Läs promemorian: http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/62/53/b9f37d7a.pdf

Senast uppdaterad 2014-03-26

Fler nyheter från Famna