Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

En vändpunkt? Regeringen ser oss!

Idéburen sektor ska undantas från vinstregleringen. Det har ansvarigt statsråd bekräftat direkt till mig. Att idéburen sektor för första gången får egna regler är ett genombrott för Famnas opinionsbildning. I förlängningen ser jag framför mig att det kommer att gå att argumentera för bättre regelverk inom en rad andra områden också.

Men vi är inte där riktigt ännu. Det Ardalan Shekarabi har sagt är att han dels planerar att lägga en särskild proposition med de delar ur Välfärdsutredningen som innehåller förslag för att underlätta för idéburen sektor i offentliga upphandlingar, dels att i en helt annan proposition lägga fram vinstbegränsningarna – men alltså i det sammanhanget undanta idéburen sektor från den regleringen.

Vinstdebatten är som alla vet polariserad och inget tyder just nu på att en sådan vinstreglering skulle gå igenom i Riksdagen. Därför är det mest intressanta med civilministerns planer att han, och därmed regeringen, ser oss som en egen sektor skild från såväl den offentliga som från de privata vinstdrivande företag. Det är faktiskt ett genombrott för vår långsiktiga opinionsbildning. Om vi detta riksdagsår därtill får en ”egen” prop om mer flexibla upphandlingsregler, offentlig statistik som ska synliggöra oss och ytterligare något ur de goda delarna av Välfärdsutredningens båda betänkanden, är detta faktiskt en riktigt riktigt stor seger för idéburen välfärd och vårt arbete med att förklara och övertyga. Famna har uppnått en respekt som seriös aktör och företrädare när ansvarigt statsråd vänder sig direkt till oss med information om hur planerna ser ut.

Vårt fortsatta opinionsarbete måste nu inriktas på att se till att “vår” proposition med de konstruktiva förslagen också går igenom och klubbas i Riksdagen.

 

Senast uppdaterad 2017-09-05

Fler nyheter från Famna