Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Erfarenheter från IOP Ensamkommande

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, ger utrymme för att anpassa tjänsterna till behoven, i stället för att i förväg bestämma exakt vad som ska göras. Det konstaterades när Bräcke diakoni nyligen bjöd in till ett seminarium om lärdomarna från det treåriga samarbetet inom ”IOP Ensamkommande” i Göteborg.

– Det är viktigt med mötesplatser där myndigheter möter den idéburna sektorns vardag, säger Thomas Schneider, utvecklingschef på Bräcke diakoni och seminariets moderator.

IOP Ensamkommande startades strax innan migrationsvågen 2015 och fick stort genomslag för sin idé och organisering kring ensamkommande. Det var en samverkan mellan Göteborgs stads socialresursförvaltning och nio idéburna organisationer. Partnerskapet varade i cirka tre år och åstadkom bland annat nya tjänster och nya sätt att samverka.

Samarbetet inom IOP Ensamkommande startade strax innan den stora migrationsvågen hösten 2015.
Foto: News Øresund – Johan Wessman
© News Øresund, (CC BY 3.0)

– Vårdens vardag är mer komplex än vad upphandlingsreglerna ger utrymme för. Nina Radojkovic, Upphandlingsmyndighetens representant vid seminariet, visade stort intresse att arbeta med kommuner och idéburna aktörer för att utveckla stödet kring den här formen av gemensam samverkan, säger Thomas Schneider.

Forskningsresultat
Trots sina framgångar i arbetet med ungdomar och boendepersonal blev man tvungen att avbryta samarbetet i förtid. Vid seminariet presenterade forskarna Inga Narbutaité Aflaki, Karlstads universitet och Henrik Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola lärdomar från avvecklingsfasen samt upplevda skillnader mellan IOP och upphandlingar.
En viktig lärdom är att alla aktörer som har ansvar för det gemensamma arbetet bör vara med i IOP:n. Så var inte fallet i Göteborg, och därför höll den inte hela vägen. En annan viktig anledning till att partnerskapet lades ner i förtid är de nya förutsättningarna som följde på den förändrade migrationspolitiken.

För att ta reda på skillnaderna mellan IOP och upphandlingar gjorde forskarna ett antal intervjuer med personer som deltagit i arbetet. Intervjuerna visar att ett idéburet offentligt partnerskap både är mer tillitskrävande och tillitsskapande. Såväl kommunerna som de andra aktörerna upplevde ett intensivt lärande tack vare IOP:n.

– Vi lärde oss massor av varandra över sektorsgränserna genom att bjuda på våra olika erfarenheter. Vi förenades i att skapa värde för de vi var till för – den ensamkommande. I ett IOP står målgruppens behov i fokus. Det ger utrymme för att anpassa tjänsterna till behoven, i stället för att i förväg bestämma vad målgruppen ska göra och inte kunna förändra om det behövs, säger Thomas Schneider.

Läs mer här
Läs rapporten här

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna