Aleksandra WassoAktuellt

Ersta diakoni agerar referensgrupp för utredning om fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:452), SoL, som kräver att en person som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka hur detta bäst ska implementeras och genomföras, och för att få hjälp med detta kontaktade Socialstyrelsen Famna och bad om hjälp att hitta hemtjänstutförare som kan delta i en referensgrupp.

Referensgruppen har som huvudsaklig uppgift att ge Socialstyrelsen input kring det stöd hemtjänstutförare skulle ha nytta av från Socialstyrelsens håll i form av vägledning, och från Famnad medlemmars håll har det nu bestämts att en Gruppchef och en Undersköterska från Ersta diakoni blir del av referensgruppen.

Denna grupp kommer träffas vid tre tillfällen och förmodligen vara klara med ett utlåtande under december 2022.

Meddelandebladet som har mer information om utredningen kan ni finna här!

Senast uppdaterad 2022-09-29

Fler nyheter från Famna