Aleksandra WassoAktuellt

Ersta diakoni går med i Fremia

Ersta diakoni som är Famnas största medlem har beslutat att byta arbetsgivarorganisation för att vara med och bygga en starkare röst för idéburen välfärd. Ersta diakoni går in i Fremia för att tydliggöra inriktningen på tillväxt och utveckling av den idéburna välfärdssektorn.

– Famna har sedan flera år arbetat på att skapa en ny och starkare gemensam organisation. Vi vill tydliggöra sektorn och ta till vara dess intressen på ett effektivt sätt. Famnas eget samarbete med Fremia tar nu också stora kliv framåt när vår största medlem är med på skutan, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna som tycker att det ska bli spännande att tillsammans med Ersta diakoni fortsätta att bygga upp och utveckla sektorns särart och unika röst i det offentliga samtalet.

Andelen idéburna välfärdsverksamheter är försvinnande liten i Sverige jämfört med andra länder och utgör drygt tre procent av den samlade välfärdssektorn. Många av verksamheterna har funnits i över 100 år och har bidragit till att utveckla Sverige till ett modernt välfärdsland. När Ersta diakoni som största idéburna vård- och omsorgsaktör i Sverige nu väljer att bli medlem i Fremia skapas förutsättningar som gynnar såväl sektorns som samhällets utveckling.

– Idéburna välfärdsverksamheter är globalt sett mycket vanligt förekommande. Sverige sticker däremot ut genom att ha en jämförelsevis låg andel. Vi anser att det finns en stor okunskap i Sverige och det vill vi ändra på. Idéburen sektor bidrar till innovation och kvalitet, och vår icke-vinstsyftande affärsmodell är bra för välfärden, säger Stefan Nilsson, direktor vid Ersta diakoni, som bedriver såväl sjukvård som social omsorg.

Ersta diakoni och Fremia arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål – att öka kunskap om den idéburna affärsmodellen och synliggöra sektorns betydelse för ett livskraftigt Sverige.  Detta ska ske dels genom att arbeta med kunskaps- och påverkansarbete för att bidra till en ökad andel idéburna aktörer inom välfärdssektorn, dels genom en utvecklad arbetsgivarservice utifrån sektorns behov.

– I varje modernt samhälle har de idéburna aktörerna en självklar hemvist. Svensk ekonomi behöver mångfald. Vårt arbete handlar om att tillsammans skapa bra villkor och förutsättningar för sektorn samt att utveckla och skräddarsy vår arbetsgivarservice utifrån idéburna vårdgivares behov, säger Petter Skogar, vd Fremia.

Senast uppdaterad 2021-06-03

Fler nyheter från Famna