Aleksandra WassoAktuellt

ESB högskola och kandidatexamen i civilsamhällesvetenskap = sant

Regeringen har beslutat att ge Ersta Sköndal Bräcke högskola tillstånd att utfärda kandidatexamen i ämnet civilsamhällesvetenskap.

Utbildningen ska förbereda människor att arbeta i och leda organisationer i civilsamhället eller att samverka med det civila samhället utifrån positioner i stat, region, kommun och företag.

– Ersta Sköndal Bräcke högskola har en vetenskaplig och professionsinriktad miljö med nära anknytning mellan forskning och utbildning. Utbildningen blir ett välkommet tillskott och kan bidra till fortsatt utveckling av civilsamhällesfrågor inom akademin i stort, säger Matilda Ernkrans, (S) minister för högre utbildning och forskning.

Det finns ett ökat samhälleligt intresse och behov av det civila samhällets insatser, anser professor Magnus Karlsson, som förestår Centrum för civilsamhällesforskning vid högskolan.

– Forskningen kring det svenska civila samhället har stadigt utvecklats de senaste decennierna och det finns idag god vetenskaplig grund för den här utbildningen, säger professor Magnus Karlsson.

Läs mer om den nya utbildningen.

Senast uppdaterad 2021-12-17

Fler nyheter från Famna