Aleksandra WassoGeneralsekreterarens blogg

Ett litet steg närmare Tio 2030!

Nu har Riksdagen röstat om nya regler för offentlig upphandling som kommer att förbättra för och underlätta för idéburen sektor. Famnas tillväxtmål, att idéburen sektor ska utgöra 10 procent av välfärden år 2030 (mot nuvarande ca 3 procent), innebär en stor utmaning. Om våra medlemmar och alla andra i sektorn ska klara att växa på det sättet krävs riktigt stora förändringar. Men varje resa börjar med ett litet steg.

Riksdagsbeslutet innebär dels att det fr o m 2019 finns möjlighet för kommuner och landsting att under tröskelvärdet 750 000 euro på det sociala området genomföra avsevärt förenklade upphandlingar. Det hade gått att gå ännu längre, men detta är ändå bra. Dels blir det möjligt att reservera upphandlingar: En kommun/landsting kan förbehålla deltagandet i en upphandling för en organisation som uppfyller vissa krav — krav som i stort sett alla idéburna organisationer i sig redan karakteriseras av.

Dessa förändringar är små men viktiga steg för att uppnå rimligare villkor för idéburen sektor. Famna har kämpat länge för att få dem på plats. Nu äntligen beslutas att inkludera dem i svensk rätt. I andra EU-länder har de funnits i flera år.

De partier som står bakom dessa positiva förändringar för idéburen sektor är förutom regeringen (dvs S och MP) även V, M, KD, och L. De två sistnämnda har väckt en motion som vill gå längre än regeringen och vi hoppas förstås att fortsatt opinionsbildning och arbete leder till att de förslagen också kan bli verklighet så småningom. Det handlar t ex om att på EU-nivå driva att den tidsgräns som finns för reserverade upphandlingar kan vara för kort för att uppnå kontinuitet i t ex sociala tjänster.

Upphandlingsmyndigheten får viktig roll

I riksdagsbeslutet konstateras av Upphandlingsmyndigheten får en viktig roll att följa hur dessa förenklade regler utnyttjas av upphandlande enheter i kommuner och landsting. Från Famnas sida kommer vi nu att sätta press på att Upphandlingsmyndigheten aktivt fullgör det uppdraget. Någon verklig förändring blir det förstås inte förrän de nya förenklade reglerna också tillämpas fullt ut.

Senast uppdaterad 2018-06-07

Fler nyheter från Famna