Anders malmstenOkategoriserade

Ett offentligt föreningsregister skulle vara förödande för det svenska civilsamhället

 

Famna, Forum och CIVOS har skrivit en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet, i samband med att remisstiden går ut för regeringens betänkande om att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU:2016:8).

I artikeln skriver organisationerna: ”Utredningen saknar konsekvensbeskrivningar för ideella organisationer som driver exempelvis social omsorg och sjukvård. Särskilt inom välfärdsområdet finns flera områden som är skyddsvärda, som sociala verksamheter eller patient- och närståendeföreningar är det synnerligen olämpligt att registrera berörda individer, oavsett vald associationsform.”

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, säger:
– Bland våra medlemmar finns de som driver skyddade boenden för förföljda och hotade, de som driver verksamheter för flyktingar och EU-migranter, och de som skapar sammanhang och gemenskap för hbtq-personer eller andra utsatta minoriteter. Långtgående ingrepp i den personliga integriteten och föreningsfriheten måste balanseras mycket noggrant mot effekten av förslagen. Utredningen visar inte hur risken för penningtvätt och terrorism skulle minska av ett centralt register.

Debattartikeln i SvD finns på länk här

Senast uppdaterad 2016-04-28

Fler nyheter från Famna