Anders malmstenOkategoriserade

EU och idéburet företagande – nya regler om offentlig upphandling

Veckan den 13-17 januari, behandlades frågan om idéburet företagande (social business) av EU på två sätt. Dels röstade EU-parlamentet om förändringar i upphandlingsdirektivet, dels höll EU-kommissionen en tvådagarskonferens om Social Entrepreneurship, där Famna deltog genom Ariane Rodert och Kerstin Eriksson.

Förändringarna i upphandlingsdirektivet avser att flytta fokus från lägsta pris enbart, till att främja  ett annat perspektiv där kvalitet och hållbarhet kan vägas in. Under förutsättning att den svenska regeringen tar tillfället att förändra den svenska lagstiftningen i samma riktning får vi nya möjligheter att utveckla företagandet i en mer social och hållbar riktning i Sverige. Det kan komma att betyda mycket för exempelvis kommunala upphandlingar av vård och social omsorg.

Famna välkomnar en sådan förändring. Den skall också ses i ljuset av EU-kommissionens ökande intresse för det idéburna företagandet där de sociala följderna av den ekonomiska/finansiella krisen fått många att fundera över hur man stimulerar ett företagande med ett bredare socialt intresse och ansvar. I dokumenten till konferensen skriver man om ett företagande och entreprenörskap karaktäriserat av bland annat:

  • visionen att åstadkomma förbättringar för enskilda, samhälle, och miljön
  • en balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen
  • återinvesteringar av vinster/överskott (ingen eller begränsad utdelning).

Även på denna punkt har regeringen möjligheten att initiera en samlad politik för det idéburna företagandet, tillväxt och utveckling, något som socialminister Göran Hägglund delvis lyfter i sin debattartikel på SvD/Brännpunkt den 5 januari 2014.

Länk till seminariet <<<

Länk till Strassbourgdeklarationen <<<

Läs om beslut om nya regler för offentlig upphandling, antagna 15 januari 2014 <<<

Senast uppdaterad 2014-06-17

Fler nyheter från Famna