EU

Information och nyheter från EU som är av intresse för Famnas verksamhetsområden presenteras nedan.

EU-samarbete 

Famna är med i CEDAG, den europeiska samlingsorganisationen för idéburna intresseorganisationer. Under 2021 har fokus varit på EUs handlingsplan för främjandet av social ekonomi och dess implementering, vilken presenterades för kommissionen i december 2021.

CEDAG lyfter bl a problemen med erkännandet av idéburna organisationer på EU-nivå, och hur man kan främja de ekonomiska resurser som faktiskt läggs till sektorn.  För 2022 ligger CEDAGs fokus på att skapa ett tydligare mandat, och en global definition, för social ekonomi.

 

Nordiskt samarbete 

Famna samarbetar löpande med systerorganisationer i Danmark och Norge: Selveje respektive Virke Idéburet och ideellt.

Tankesmedjan Mandag Morgen i Köpenhamn har genomfört ett ambitiöst arbete med forskare, politiker och civilsamhällesföreträdare liksom hösten 2021 ett välbesökt toppmöte i hybridform om civilsamhället i Norden.

Toppmötet föregicks av nyskrivna forskar-papers och nationella rundabordssamtal i alla fem länder. Slutdokumentet med en lång rad rekommendationer (på danska) har också en engelsk sammanfattning och kan läsas på Mandag Morgens hemsida här.

 

Senast uppdaterad 2022-03-31

Dela: