16 april – frukostseminarium om vård för barn och unga i HVB

Svenska Vård i samverkan med Famna bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium i Stockholm om vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov.

Idag saknas tillräcklig kunskap om att de sociala vårdbehoven hos barn och unga i HVB ofta är förenade med psykiatriska tillstånd som behöver beaktas för att nå goda resultat. I februari 2019 redovisade Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag kring förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad vård för barn och unga inom HVB med förslag på åtgärder för att komma till bukt med de utmaningar som finns.

Seminariet ger en inblick i Socialstyrelsens slutsatser och förslag på förbättringsåtgärder inom HVB med fokus på barn och ungas samlade vårdbehov.
Vid seminariet den 16 april möter du talare både från Socialstyrelsen och andra intressenter. Från Famnas håll medverkar en av våra nya medlemmar, Rädda Barnen, med Hanna Thermaenius, som är psykolog och verksam vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Senast uppdaterad 2019-04-07

Fler nyheter från Famna

Datum

16 apr 2019
Expired!

Tid

08:30 - 10:15