Arbetsmarknadsnätverket

Hej Famnas arbetsmarknadsnätverk!

Här kommer en inbjudan till extrainsatt zoom-möte tisdag 30 mars kl 11.00 med anledning av aktuell ESF-utlysning (REACT EU-programmet.) Se länken nedan för mer information från ESF.

Famna vill helt förutsättningslöst undersöka medlemmarnas intresse av att ingå i ett framtida projekt med Famna som projektägare.

I nuläget vet vi inte mer än att målgruppen för utlysningen är ”arbetslösa som behöver insatser för att snabbt komma i arbete, för att undvika att hamna i långtidsarbetslöshet på grund av coronapandemin”.

Utlysningen öppnar måndag 29 mars och kommer att publiceras på ESF:s hemsida. Ni som är intresserade av att delta i mötet behöver läsa utlysningstexten i förväg. Om ni har idéer kring behov samt mål och aktiviteter för ett projekt, fundera gärna på varför just Famna skulle passa bra som projektägare. Hur kan t ex samarbete mellan Famnas medlemmar bidra till att målen med utlysningen uppnås.

 

EU-kommissionen satsar 2,6 miljarder på arbetslösa – Svenska ESF-rådet

 

Senast uppdaterad 2021-03-25

Fler nyheter från Famna

Datum

30 mar 2021
Expired!

Tid

11:00