Famnas Kvalitetsnätverk, Träff 1 – Presentation av samsjuklighetsutredningen

Famnas kvalitetsnätverk bjuder tillsammans med Fremia in utredaren Anders Printz för att presentera Samsjuklighetsutredningen, SOU 2021:93 ”Från delar till helhet: En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.”

Vid frågor kontakta Aleksandra Wasso, Sakkunnig idéburen välfärd: aleksandra.wasso@famna.org

Senast uppdaterad 2022-01-25

Fler nyheter från Famna

Datum

14 feb 2022
Expired!