Utbildning i Stockholm – Välfärdstjänster, samverkan och IOP – juridiska ramar och spelregler

Den 14 november 2019 arrangerar Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Front Advokater  tillsammans med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd en heldagsutbildning i Stockholm för dig som bland annat arbetar med upphandling av sociala tjänster, strategiska frågor rörande stöd till föreningslivet och samverkan genom IOP. På denna heldagsutbildning kommer vi exempelvis att beröra relevanta bestämmelser i LOU-direktivet, möjligheter till reserverade kontrakt enligt LOU, genomgång av såväl de juridiska förutsättningarna för IOP som själva processen kring IOP, presentation av de senaste lagarna på området samt genomgång av relevant praxis.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar i offentlig sektor (t.ex. jurist, upphandlare, strateg eller på annat sätt involverad i IOP) och som vill veta mer om vilka möjligheter det finns att samarbeta med idéburna verksamheter. Även idéburna organisationer är välkomna att anmäla sig. Utbildningen kommer att varvas med föreläsningar, samtal och diskussioner mellan dels föreläsare och deltagarna, dels mellan deltagare.

För mer information om program och anmälan klicka här »»

Senast uppdaterad 2019-05-28

Fler nyheter från Famna

Datum

14 nov 2019
Expired!

Tid

All Day
Kategori