Leda mig själv

Famna och Fremia bjuder in till tre interaktiva förmiddagar om ledarskap. Vi mixar teori, reflektion och erfarenhetsutbyte. Träffarna genomförs på Zoom och du kan vara med på en träff eller alla.

Processledare för seminarierna är Angeli Sjöström Hederberg, Medlemsutveckling.se och Klara Rapp, Famna.

Seminariet äger rum 23/11 och kommer att vara ett tillfälle för reflektion och spegling i samtal med andra. Vad är det som ligger till grund för att du gör som du gör? Vilka beteenden hos dig bygger tillit och hur kan du utveckla din autenticitet som ledare?

Angeli S Hederberg är samhällsentreprenör, sociolog och författare. Hon har en bakgrund från civilsamhället och har de senaste femton åren stöttat förändringsresor och verksamhetsutveckling i idéburna, kooperativa och medlemsstyrda organisationer.

Klara Rapp arbetar med utvecklings- och tillväxtfrågor på Famna, Riksorganisationen för idéburen välfärd. Hon har en bakgrund som chef i civilsamhället och utbildare i ledarskap- och grupputveckling.

Vill du vara med men har inte fått något mail? Kontakta info@famna.org för att anmäla ditt intresse.

Senast uppdaterad 2021-10-26

Fler nyheter från Famna

Datum

23 nov 2021
Expired!

Tid

08:30 - 11:00