SAM-utbildning

Arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och ansvaret – hur ser det ut, vad innehåller det och vad innebär det för dig som ledare?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en metod för att underlätta arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller kraven på en god arbetsmiljö och att ingen arbetstagare blir sjuk eller skadar sig i arbetet.

Utbildningsdagen:
På ett lättsamt sätt tar ni er igenom många frågeställningar om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.
Genom dialog och olika övningar redogörs för grundläggande regler inom arbetsmiljöområdet, ansvar och delegering, systematiskt arbetsmiljöarbete och informerar om arbetsanpassning och rehabilitering.

Senast uppdaterad 2019-11-14

Fler nyheter från Famna

Datum

2 dec 2019
Expired!

Tid

09:00 - 16:00
Kategori