Samverkan med myndigheter del 2 av 3

Tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn ordnar vi en workshopsserie om samverkan mellan ASF och myndigheterna. Syftet är att ni ska få möjlighet att diskutera och arbeta med fallbeskrivningar kring vilka krav myndigheterna har på er som leverantörer av arbetsträningsplatser. Ni kommer även få tips och idéer på hur ni kan göra för att leverera arbetsträning som motsvarar myndigheternas förväntningar – vilket kan generera fler deltagare.

Senast uppdaterad 2019-12-23

Fler nyheter från Famna

Datum

18 mar 2020
Expired!

Tid

09:00 - 15:00
Kategori