Seminarium – lärdomar av IOP för ensamkommande i Göteborg

Är du intresserad av att höra om erfarenheterna från ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med fokus på ensamkommande ungdomar i Göteborg? Välkommen till ett seminarium 18 februari på Arena: Första Lång som arrangeras av Bräcke diakoni.

Forskarna Inga Narbutaité Aflaki, Karlstads universitet och Henrik Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola presenteras forskningsresultat från den treåriga IOP:n. De redogör också för framgångsfaktorer och utmaningar under partnerskapets avvecklingsfas samt upplevda skillnader mellan IOP och upphandlingar. Sedan följer ett samtal mellan inbjudna gäster som leds av Thomas Schneider, Bräcke diakoni.

Partnerskapet, som startade strax för den stora migrationsvågen 2015, var ett samarbete mellan Göteborgs socialresursförvaltning och nio idéburna organisationer. Det fick stort genomslag för sin unika idé och organisering kring de ensamkommande ungdomarna. Trots framgången fick samarbetet avbrytas i förtid.

Senast uppdaterad 2019-02-12

Fler nyheter från Famna

Datum

18 feb 2019
Expired!

Tid

14:00 - 16:00

Mer info

Läs mer

Platser

Arena:Första Lång
Första Långgatan 17B Göteborg

Arrangör

Bräcke diakoni