Socialstyrelsen och Famna möte om uppdraget analys av besöksförbud

Famna med medlemmar ger input till Socialstyrelsen gällande deras uppdrag att analysera det tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre.

Medverkande:

Socialstyrelsen: Charlotte Fagerstedt

Famna: Silvia Rexinger

Medlemmar i Famna: Bland annat Charlotte Forsberg från Bräcke Diakoni. Fler medlemmar tillkommer löpande.

SKR: Får inbjudan och medverkar om möjligt

Instruktioner till Famnas medlemmar; läs bifogad fil och reflektera kring:

-Anser er verksamhet att besöksförbudet bör kvarstå eller inte efter 30 september?

-Fundera över alternativ till förlängt besöksförbud

Mejla info@famna.org för inlogg till Zoommötet.

Uppdrag att analysera det tillfälliga förbudet mot besök i särskilda boendeformer för äldre-SoS

Senast uppdaterad 2020-09-04

Fler nyheter från Famna

Datum

9 sep 2020
Expired!

Tid

13:00 - 14:00
Kategori