Workshop om Idéburet Offentligt Partnerskap med Impact Invest

Ur innehållet: 
– Vad är Idéburet Offentligt Partnerskap?
– Exempel på ideella organisationer som har IOPer
– Brainstorm kring vilka aktiviteter i er organisation skulle kunna passa en IOP
– Hur går man till väga?

Workshopen riktar sig till idéburna organisationer och sociala företag i Stockholms län som har uttalat en tillväxtambition. Vi välkomnar 1-2 personer per organisation.

Senast uppdaterad 2022-10-06

Fler nyheter från Famna

Datum

13 okt 2022
Expired!

Tid

13:30 - 17:00