Aleksandra WassoAktuellt

Expert i utredningen om äldreomsorgslag

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson är en av experterna i utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna. Hon var tidigare Famnas ordförande och är numera ordförande i Göteborgs Stadsmission.

Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande. Fotograf: Tomas Södergren.

– Vi kommer att trycka hårt på att äldreomsorgens uppdrag och innehåll måste tydliggöras, och att tillgången till god hälso- och sjukvård för äldre säkerställs. Ambitionerna för äldreomsorgen måste höjas i alla kommuner. Utredningen måste leda till en verklig förändring, alla vackra ord måste bytas ut till varaktig handling och ordentlig finansiering, säger Eva Eriksson.

Regeringen gav innan jul 2020 Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell uppdraget som särskild utredare i utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner. I slutet av mars förordnades experter och sakkunniga till utredningen. Målet med utredningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.  Den ska redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2022.

 

 

Senast uppdaterad 2021-06-03

Fler nyheter från Famna