Det blir i hybridform denna gång så att alla medlemmar som vill kommer att kunna delta på plats eller digitalt. På förmiddagen diskuterar vi förutsättningarna för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med civilminister Erik Slottner och medverkande från Sveriges Kommuner och Regioner. Därefter följer själva årsmötet.

Bakgrunden till det extra årsmötet är tre beslut som fattades vid det ordinarie årsmötet 24 maj:

– En vilande stadgeändring som måste tas upp vid ytterligare ett årsmöte;

– Att skjuta upp beslutet om Innovationsforum och medlemsavgifterna för 2024, och

– Att skjuta upp punkten ”fastställa verksamhetsinriktning med utgångspunkt från Famnas ändamålsparagraf”.

Alla tre är viktiga för Famnas framtid. Styrelsen återkommer med kompletterande underlag, formell kallelse och instruktion hur man deltar på distans.

 

Erik Slottner, civilminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet