Nu är det inte långt kvar till Famnas extra årsmöte. Den 13 september klockan 13 ska organisationens framtid stakas ut och din röst kan bli avgörande. Den stadgeändring som innebär ett fördjupat samarbete med Fremia fick majoritet vid det ordinarie årsmötet och är nu vilande. Om förslaget får minst två tredjedels majoritet även denna gång så kommer stadgeändringen gå igenom. Blir så kommer mötet även att besluta om de andra delarna i styrelsens jubileumspaket som är avhängda beslutet om stadgeändringen.

Här ser du de tre förslag som styrelsens jubileumspaket består av, där stadgeändringen är den första:

– förslag till stadgeändringar och därigenom ett fördjupat samarbete med Fremia (föreslagna stadgeändringar i Famnas § 2),

– förslag till ”Innovationsforum för mer idéburen välfärd”

– förslag till avgiftsdifferentiering innebärande att de av Famnas medlemmar som inte är medlemmar i Fremia får bidra till genomförandet av Jubileumspaketet genom en särskild avgift (som ett alternativ för dem som inte vill eller kan byta arbetsgivarorganisation)

Alla som önskar är varmt välkomna att delta fysiskt, men det går även att delta digitalt. Ett gott argument för att delta fysiskt är att vi under förmiddagen kommer att ha vår stora IOP-konferens. Läs mer om den här.
Du som är medlem kommer att få både kallelse och underlag skickat till dig, i god tid innan mötet. Du kan också anmäla dig direkt via denna länk Senast 8 september vill vi veta om du kommer.