Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Fairways – ny form av asylboenden utan vinstintresse

Under vintern och våren har Bräcke diakoni och Göteborgs stadsmission fört samtal kring formerna för det fortsatta arbetet med mottagande av asylsökande i Sverige.

Behovet av nya mindre boenden i kombination med större fokus på fler tjänster som stärker de boendes möjligheter är stort.

Därför startar Fairways sitt arbete med att i ett första steg öppna asylboenden där olika former av stöd är inkluderade i själva boendet, som erbjudanden om kompletterande utbildning, och kunskap kring arbetsmarknadsfrågor.

– Det var så många som gjorde ett fantastiskt arbete i höstas. En filt, en kopp kaffe, ett första möte. Men nu behöver vi nya sätt att arbeta, säger Martin Ärnlöv, direktor Bräcke diakoni.
– Mindre asylboenden i nära samverkan med lokalsamhällen. Företrädesvis jobba i samverkan med Svenska kyrkans församlingar. Utveckla och bygga om församlingshem. Tät integration med volontärer och det lokala samhället, fortsätter Martin Ärnlöv.

– Precis som alla andra var vi med förra hösten när vi såg flyktingströmmen. Vi såg också att det saknas en kraftfull civilsamhällsaktör som arbetar nationellt med den här gruppen, säger Lotta Säfström, direktor på Göteborgs kyrkliga stadsmission till Ekonyheterna.
– Vi ser Fairways som en möjliggörare, en katalysator. Det gäller både för dem som ska bo hos oss men också för dem som vill engagera sig i arbetet för bättre integration och mottagande, säger Lotta Säfström vidare.

Konceptet öppnar upp för fortsatt gott samarbete med civilsamhällets olika lokala aktörer, inte minst med församlingar inom Svenska kyrkan.

Fairways byggs upp som ett icke vinstdrivande aktiebolag för att verksamheten ska vara lika non-profit som Bräcke diakoni och Göteborgs stadsmissions övriga verksamheter. Bolaget räknar med en hög tillväxttakt, efter cirka 2 år ska det löpande arbetet vara i ekonomisk balans och omsättningen beräknas uppgå till 50 miljoner kronor.

Svenska kyrkans nationella företrädare är mycket positiva till satsningen och den möjlighet det innebär för enskilda församlingar att fortsätta sitt aktiva arbete tillsammans med en kompetent partner för att fördjupa sitt engagemang och sina insatser för en utsatt grupp i vårt samhälle. Därför har kyrkostyrelsen beslutat att skjuta till 2,5 miljoner i utvecklingsbidrag för att säkra starten av verksamheten.

Verksamheten kommer att bedrivas utifrån en diakonal värdegrund, vara öppen för alla trosinriktningar och ha en tydlig profil av hög kvalitet i alla insatser. Oavsett om de som är asylsökande får stanna i Sverige eller inte ska alla som bor på ett engagemangsboende stå bättre rustade efter en tid där.

För mer information och kontakt:
Martin Ärnlöv, direktor på Bräcke diakoni, 0702-41 62 23
Lotta Säfström, direktor på Göteborgs kyrkliga stadsmission, 0767-61 24 99
Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare, Svenska kyrkan. Nås via pressekreterare Ewa Almqvist, mobil 0705-46 96 77

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna