Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling

Falköping: amerikaner och myndighetspersoner, gycklare och kardinaler

Årets Falköpings-program behandlar civilsamhället i Chicago, kooperativ i Sverige, idéburna skolor, ledarskap och upphandlingsfrågor.

Som brukligt är programmet en mix av mindre workshopar kring arbetsgivarfrågor, tillväxt och ledarskap och kommunikation, samt större gemensamma seminarier i plena med intressanta föreläsare, till exempel Sveriges första katolska kardinal i modern tid och civilsamhället i Chicago.
Plus samtal med Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek, jurister med flera.

Det intressanta programmet i sin helhet på länk här

Och anmälningslänk finns här

Det är enkelt att ta sig till Falköping! Och givande!

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna