Anders malmstenGeneralsekreterarens blogg

Famna behövs!

Att sätta sig in i tjocka utredningar och fiska fram vad som är bra och dåligt för våra medlemmar tillhör vardagsslitet på en branschorganisation. Vi gör det med glädje men ibland är utredningarna förskräckande tjocka och som alltid bor djävulen i detaljerna.

Idag kan ni läsa en debattartikel från Famna med flera i SvD-debatt om ett utredningsförslag som skulle vara direkt skadligt för civilsamhället i allmänhet och för idéburen vård och omsorg i synnerhet. Syftet är gott: att bekämpa penningtvätt och terrorism. Men metoden som föreslås (när man kommer till kapitel 22 som berör oss i det 1200 sidor långa betänkandet) är det inte!

Vi har samarbetat med två andra paraplyorganisationer i remissarbetet och dragit på varandras kunskaper, juridisk expertis och speciella exempel. Det har resulterat i tre remissvar och en gemensam debattartikel. Framförallt är det Karin Svedberg, sakkunnig idéburen välfärd, som dragit det tyngsta lasset i remissarbetet. Ingemar Olsson, kommunikationsansvarig, har jobbat med insäljningen till media (och jag skrev debattartikeln som mina kollegor på Civos och Forum sedan förbättrade med kloka synpunkter).

När det gäller remissarbetet vill jag avslöja att vi också har god hjälp av vår duktiga och trevliga praktikant, Sebastian Laser, statsvetare från Stockholms universitet. Just nu tuggar han sig t ex igenom Göran Stiernstedts stora utredning Effektiv vård som föreslår stora förändringar i hur sjukvården ska organiseras i vårt land. Den återkommer vi till så småningom.

 

Senast uppdaterad 2016-04-28

Fler nyheter från Famna