Anders malmstenAktuellt, Kvalitet och utveckling

Famna-bilaga i Dagens Samhälle

 

Inför Kvalitetsmässan medverkade Famna i form av en bilaga i Dagens Samhälle.

På sidan 6 i bilagan (länk nedan) finns en intervju med Lars Bryntesson som är kommunalråd och talar om idéburen välfärd.

Bryntesson beskriver Sigtuna kommuns samarbete med Unizon och andra idéburna verksamheter, bland annat i form av Idéburet-Offentligt Partnerskap, och säger att ”det går inte att hantera ideella organisationer och privata företag enligt samma regelverk. På många områden saknas marknader och det är inte rimligt att medborgares engagemang ska tvingas in i marknadsmodeller.” Läs gärna hela intervjun med Lars Bryntesson.

På sidan 8 intervjuas juristen Amir Daneshpip vid advokatfirman Gärde Wesslau. Han konstaterar bland annat att nya EU-regler om upphandling ska införlivas i Sverige år 2016. De nya reglerna kan ge idéburen välfärd större möjligheter att växa. Den svenska lagstiftningen behöver ändras och nu finns chansen, säger Amir Daneshpip.

Bilagan innehåller också intervjuer med Famna-medlemmar och med Famnas kvalitetsansvarige.

Här en länk till bilagan du kan bläddra i.
I bilagan finns en medlemsförteckning. Men i den förteckningen saknas två av Famnas medlemmar.

Den ena medlemmen som saknas i bilagan är Danvikshem, som är medlem men som olyckligt föll bort i korrekturläsningen. Det beklagar vi verkligen, för Danvikshem är sedan länge medlem i Famna.

Danvikshem är ett särskilt boende med sjukhems- och demensavdelningar, ålderdomshemsplatser och korttidsavdelning.
Danvikshem grundades 1551, på Gustav Vasas tid. Läs gärna om Danvikshems historia här.

Den andra medlemmen som saknas i bilagan är Neuberghska Ålderdomshemmet/Bambergska Ålderdomshemmet, som är en helt nytillkommen medlem i Famna, och var inte medlem när bilagan gjordes.

Neuberghska/Bambergska ligger i Göteborg, och ändamålet är att erbjuda vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö som har en kulturell och religiös prägel.

Hemmet är öppet för alla, inom och utom Sverige, för personer med olika – eller utan – konfessioner, men hemmet är främst avsett för personer med anknytning till Judiska församlingen i Göteborg.

Här erbjuds kvalificerad vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner i tre olika boendeformer – äldreboende, gruppboende för personer med demenssjukdom och trygghetsboende.

 

(Publicerad 151104)

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna