Aleksandra WassoMöten och arrangemang

Famna bjuder in till seminarier nu i vår

Famna bjuder in till ytterligare två spännande seminarier nu i vår. Ett tillsammans med PWC om att att välja rätt styrmetod och ett tillsammans med Lyhra om att se långt och hitta rätt.

Fredag 13 maj: Hitta rätt, mål- och resultatstyrning

Civilsamhället importerar ofta idéer om styrning från näringsliv och offentlig sektor. Några exempel på det är målstyrning, resultatstyrning, budgetstyrning och balanserade styrkort. Begreppen kopplade till styrning är många och det tycks gå “mode” i vilka olika modeller som anses bäst.

Webbinariet har fokus på målstyrning och resultatstyrning som är vanliga modeller inom idéburna organisationer, men vi diskuterar styrning ur fler perspektiv. Några frågor vi tar upp är.

  • Vad går att styra? Vad vill vi styra?
  • Finns det bättre eller sämre sätt att styra?
  • Vem ska styra? Vem eller vad ska styras?

Välkommen till seminarium om styrning som vi hoppas ska ge dig idéer kring styrning i din organisation.

Anmäl dig till seminariet här

 

Fredag 3 juni: Se långt och hitta rätt

Famna bjuder in till kostnadsfritt webbinarium tillsammans med Lyhra fredag den 3 juni, kl. 8-9.

Under webbinariet kommer vi att utforska betydelsen av måltänkande i organisation och verksamhet. Hur kan vi jobba med mål på ett sätt som befriar tänkandet, förenklar planeringen och bidrar till kreativitet och arbetsglädje? Vi får också del av ett knippe konkreta tankeverktyg som underlättar de samtalsprocesser som krävs för att målen ska bli utformade så att de gör verklig nytta.

Anmäl dig till seminariet här

 

För frågor kring våra seminarier, kontakta Klara Rapp, klara.rapp@famna.org 

Senast uppdaterad 2022-05-19

Fler nyheter från Famna