Anders malmstenAlla nyheter

Famna efterlyser bättre och jämlika villkor för idéburna välfärdsaktörer – kommentar om den nya budgeten

I den nya budgeten välkomnar vi beskeden om fortsatta satsningar på äldreomsorg och vård, på evidensbaserad praktik och på utbildning av vårdpersonal. Fortsatta satsningar, kontinuitet och långsiktighet är viktig för att utveckla kvalitet i vård och omsorg.

Förslaget om att utreda ”vinst i välfärden” är positivt mot bakgrunden av den omfattande debatt som varit, och för att få en genomlysning av villkoren för olika aktörer inom välfärden.

Utredningen ta upp fler frågeställningar än enbart frågan om ”vinst”. Utredningen ska behandla en nationell strategi för idéburen välfärd, upphandlingsregler, styresformer, kvalitet med mera. Det är ett bra och större grepp på framtidsfrågor om kvalitetsutveckling och mångfald.

Från Famnas sida hoppas vi på att utredningen landar i förslag som ger bättre och jämlika villkor för idéburna välfärdsaktörer, med t.ex. bättre upphandlingslagstiftning och tillgång till investeringskapital.

Senast uppdaterad 2014-10-27

Fler nyheter från Famna