Aleksandra WassoAktuellt

Famna har undertecknat Demokratideklarationen

I dag har Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton undertecknat Deklarationen för en stark demokrati. Det innebär att Famna åtar sig att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer.

Ulrika Stuart, generalsekreterare på Famna.

– Undertecknandet gjordes i samband med samverkansprojektet Nystas kickoff. Projektets uppdrag är att bidra till att stärka civilsamhällets och den idéburna sektorns roll i samhället, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år, höll ett inspirerande anförande vid kickoffen, där han bland annat sa:

–  Civilsamhället är en mycket viktig del av demokratin. Jag ser att demokratiaspekten genomsyrar projektet Nystas samtliga sex fokusområden. Det är viktigt för framtiden för demokratin. I civilsamhällets ändamålsparagrafer finns respekten för varje människas unika värde. Ni fostrar människor i demokrati och gemensamt ansvarstagande, ni har gått före och präglat många sociala innovationer och ni värnar minoriteterna.

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

Senast uppdaterad 2020-12-21

Fler nyheter från Famna