Aleksandra WassoAktuellt

Famna ber Socialdepartementet dra tillbaka utkast till lagrådsremiss

31 augusti 2022 publicerade Socialdepartementet ett första utkast till en lagrådsremiss gällande förslag som ska förbättra skyddet och stödet till dem som behöver skyddat boende. Lagrådsremissen kommer heta Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende, och ett stort fokus för lagrådsremissen är att stärka barnrättsperspektivet.

Då vi på Famna upptäckte att utkastet innehöll allvarliga brister gällande skyddade boenden som drivs av ideella kvinnojourer har vi i ett brev undertecknat generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton bett den nya regeringen – och specifikt civilminister Erik Slottner och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall – att dra tillbaka utkastet och återkomma med en reviderad version.

I utkastet till lagrådsremiss är utgångspunkten nämligen att när kommunerna köper tjänster av annan utförare för genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen ska lagen om offentlig upphandling tillämpas. Det är inte möjligt att utgå från att enbart lagen om offentlig upphandling är tillämplig när det gäller samverkan med ideella kvinnojourer som tillhandahåller skyddade boende, här finns istället en öppning för en samverkansform som bygger på tillit och ömsesidighet såsom IOP (idéburna offentliga partnerskap).

Även fast vi på Famna inte var remissinstans för denna utredning valde vi ändå att skicka in ett remissvar, utöver vårt brev, då denna fråga är högst aktuell för flertalet av våra medlemmar.

Fullständig lagrådsremiss går att finna här: Utkast till lagrådsremiss

Senast uppdaterad 2022-11-25

Fler nyheter från Famna