Anders malmstenMedlemsnyheter

Famna-medlemmar fick pris: Årets vårdgivare och Årets medarbetare

 

Selene-kollektivet och HOPP Stockholm är medlemmar i Famna.

Ur motiveringen till Selene-kollektivet:
“I en familjär stämning bygger man upp nära och bärande relationer med klienterna, där man ser till de individuella behoven. Klienterna stöds i ett mödosamt men nödvändigt förändringsarbete”

Ur motiveringen till Julia Matthis:
“Julia är ett föredöme genom sitt kvalificerade och osjälviska arbete inom HOPP Stockholm och även i sociala sammanhang utanför organisation. Julia är en person som står upp för människor som farit illa i livet”.

Selene-kollektivet är inriktat på behandling av kvinnliga missbrukare. Målet är att stärka självkänsla och kompetens hos klienterna så att de ser, och vågar välja, andra vägar än tidigare och komma bort från missbruk och destruktiva livsmönster.

I centrum för behandlingen står gruppsamtal, klienterna får möjlighet att stötta och hjälpa varandra. Dessa samtal har stor terapeutisk effekt och ger insikt i att deltagarna delar problem, tankar, känslor och förhoppningar med andra. Det minskar känslan av ensamhet och utanförskap. Selene är en mångudinna inom den grekiska mytologin.

HOPP Stockholm erbjuder holistiskt stöd och behandling till personer över 18 år som har utsatts sexuella övergrepp. Behandlingen sker i gruppsamtal och enskilda samtal.

HOPP Stockholm ger även rådgivning och utbildning till yrkesverksamma, samt erbjuder stöd till anhöriga. Dessutom anordnas föreläsningar för hjälpsökande och anhöriga, för att ge kunskap och förståelse för de konsekvenser som övergreppen inneburit.  HOPP Stockholm föreläser också externt för skolpersonal, socialtjänst, polis etc.

En tidigare artikel som beskriver HOPP Stockholm finns här.

 

(Publicerad 151116)

 

Senast uppdaterad 2015-11-16

Fler nyheter från Famna