Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Famna medverkar på Socialstyrelsens dialogmöte om att stärka kvalitén i HVB.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för att stärka kvalitén i hem för vård eller boende (HVB) för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem. Bakgrunden till regeringsuppdraget är en av de slutsatser som drogs i Missbruksutredningens betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35), att kvaliteten i HVB för vuxna med missbruks- eller beroendeproblem behöver förbättras. Uppdraget är koncentrerat till den frivilliga HVB-vården med inriktning behandling (behandlingshem)som drivs av kommuner och privata aktörer, eftersom bedömningen är att det är i de verksamheterna som det finns störst behov och möjlighet till kvalitetsutveckling. Utgångspunkten är att det är den enskildes behov av god vård och omsorg som står i centrum. Uppdraget ska avrapporteras senast den 30 september 2015.

Famna är inbjudna att medverka i en dialog om vad som kan öka kvalitén i HVB för vuxna med missbruks- och beroendeproblem, den 16 april kl. 13-16 på Socialstyrelsen,

Har du punkter som bör tas upp inför detta eller vill medverka så kontakta Truls Neubeck, Kvalitetsansvarig Famna.
truls.neubeck@famna.org, 076-541 10 25

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna