Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Kvalitet och utveckling, Medlemsnyheter

Famna medverkar: Stor satsning på arbetsintegrerande sociala företag

I Stockholmsregionen har det har skett en ökning de senaste åren av antalet arbetslösa personer med behov av samordnat stöd för att återkomma till arbete. För människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden behövs samordnade rehabiliteringsinsatser för att vägen till jobb ska kunna beträdas och sjukskrivningar och arbetslöshet därmed minska.

Studier visar att en bra väg till arbetsmarknaden för dessa människor är arbetsintegrerande sociala företag (ASF).
ASF uppnår ofta goda sysselsättningsresultat för personer med svag arbetsmarknadsanknytning. Samtidigt finns förhållandevis få sociala företag i Stockholmsregionen jämfört med övriga landet. Strukturella hinder, finansiering och regelverk hämmar ofta dessa företags förmåga att växa och utvecklas.

Nu satsas pengar och andra resurser på två nya projekt, MIA och Kugghjulet, via Europeiska Socialfonden och med myndigheter och civilsamhälle, där syftet är att få igång fler arbetsintegrerande verksamheter och att hjälpa dem som redan finns att utvecklas och växa.

– Helhetsperspektiv på individen, myndighetssamverkan och breddad arbetsmarknad genom fler affärsmässiga sociala företag är tre intressanta dimensioner i projekten där regionen har höga förväntningar, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län.

I projektet MIA (Mobilisering inför arbete), ska de fem samordningsförbunden utifrån lokala förutsättningar utveckla regional samverkan i Stockholms län, sprida evidensbaserade metoder och arbetssätt, samt utarbeta en långsiktig samverkansstruktur tillsammans med arbetsintegrerande sociala företag i länet. Målet är att 2 500 personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete eller närmare arbete.

Famna har tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer varit involverade i projektet MIA, och blir ansvarig projektägare i det andra projektet, som kallas Kugghjulet.

En viktig del i projektet Kugghjulet handlar om att Famna, tillsammans med Coompanion och ett stort antal arbetsintegrerande sociala företag, ska utveckla en stödstruktur som långsiktigt kan stärka företagens affärsmässighet och även skapa fler arbetsträningsplatser i länet.

– Bland Famnas medlemmar finns flera som länge drivit verksamheter med arbetsintegration för personer som behöver hjälp att komma tillbaka till jobb efter t ex sjukdom, missbruk, kriminalitet eller andra sociala problem.  Dit hör t ex Skyddsvärnet och Stockholms Stadsmission, berättar Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

– Anledningen till att Famna nu engagerar sig i detta fält genom projektet är dels att flera medlemmar uppmanat oss till det, dels att vi ser att dessa verksamheter är en naturlig del och fortsättning på många andra sociala insatser som görs av idéburna aktörer. Vi vill gärna bidra till att hjälpa fler idéburna verksamheter att utveckla företag med inriktning på arbetsintegrering. När vi nu tillsammans med Coompanion tar ett samlat grepp på frågorna i länet hoppas vi skapa utvecklingskraft, långsiktighet och uthållighet hos många fler arbetsintegrerande sociala företag.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna