Aleksandra WassoAktuellt

Famna – nu 100 medlemmar starkt

Ett hundra medlemmar! Famna har nått ett historiskt mål i och med att styrelsen valde in tre nya medlemmar vid sitt sista möte 2020 – Botkyrka Pingstförsamlings Second Hand, Stiftelsen Göransgården utanför Uppsala och Telleby Verkstäder i Järna.

Mikael Strandänger, Famnas medlemsvärvare

Mikael Strandänger är Famnas medlemsvärvare sedan 2016. Han har värvat 35 av de 100 verksamheter som nu är medlemmar i Famna.

Mikael, kan du berätta om de tre nya medlemmarna, 98, 99 och 100. Vilka är de och vad arbetar de med?

Botkyrka Pingstförsamlings Second Hand är Famnas 98:e medlem. Det är en relativt stor secondhand-butik i Botkyrka. Det finns flera liknande ställen runt om i Stockholm och på många andra håll i landet. Jag fick kontakt med BPF:s Second hand när de deltog i Famnas projekt Kugghjulet. De var nöjda med den erfarenheten och nu är vi glada att de har blivit medlem i Famna.

– Medlem nummer 99 är Stiftelsen Göransgården, som ligger mycket vackert i Danmarks by utanför Uppsala, på väg mot Linnés Hammarby. I ett flertal röda trähus driver man där HVB-hem för personer med särskilda behov på grund av psykiska och sociala funktionshinder. Göransgården startades på 1930-talet av Mona Göransson, och i dag är hennes son Göran Göransson ordförande.

– Famnas medlem nummer 100 är Telleby Verkstäder i Järna. Verksamheten startades 1969 av bland andra Johannes Geiger, en av den svenska antroposofrörelsens ledande gestalter. Där driver man i dag ASF- och LSS-verksamheter och har drygt 50 medarbetare. Telleby är en av världens största tillverkare av Choroi-flöjter som är ett kommunikationsmedel för talhämmade personer. ASF-verksamheten tillverkar och levererar 20 000 Choroi-flöjter till Waldorfskolor i ett 40-tal länder runt om i världen varje år. Härifrån levereras också ljusstakar till Svensk Tenn och Carl Malmsten samt packas varor åt Saltå Kvarn.

Vad är anledningen till att fler idéburna välfärdsaktörer blir medlemmar i Famna?

– De flesta ser Famna som en folkrörelse där man tillsammans bidrar till att skapa bättre villkor för den tredje sektorn. Famna syns och hörs och berättar att de idéburna välfärdsaktörerna, som skiljer sig från de vinstdrivande och offentliga, finns. Banérföraren Famna går främst, men alla måste hjälpas åt.

– En hel del av de verksamheter jag träffar är relativ små. De känner sig ensamma och vill träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter. Det är också en anledning till att bli medlem i Famna.

Vilka är dina argument när du träffar potentiella nya medlemmar?

– I år har jag förstås lyft fram det arbete som Famna gör i samband med pandemin. Jag berättar bland annat om att Famnas kontakter med den centrala politiska nivån vilket ledde till att Ulrika Stuart Hamilton träffade tre statsråd under en och samma vecka i augusti för att diskutera de problem som civilsamhället upplevde under våren och sommaren. Famna bidrar ständigt till och påverkar den politiska arenan.

– Jag brukar nämna ytterligare tre aktuella saker som vi engagerar oss i just nu. Den första är att vi vill att den idéburna välfärdssektorn ska växa, målet är tio procent till 2030. Och att det är ett mål som medlemmarna har bestämt. Den andra argumentet rör Idéburet offentligt partnerskap som kanske hälften av dem jag besöker inte känner till, men som är en möjlighet för många att få nya kontrakt. Jag berättar att Famna vill skapa en enhetlig lagstiftning för IOP. Och det sista argumentet är Nysta, civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Famna var med och tog initiativet och är med och driver projektet, som ska presentera sitt resultat sommaren 2021. Alla gillar det breda anslag som det projektet har.

– Slutligen lyfter jag fram nätverket – att i Famna träffar man andra som kämpar med samma saker.

Vad har du för planer inför 2021?

– Jag har träffat totalt haft 115 möten sedan jag började i december 2016. 49 av möjliga medlemmar har inte sagt nej, men inte heller ja, till medlemskap i Famna. Vi skickade brev till dem i höstas, och jag hoppas på många intressanta möten med aktörer i den idéburna välfärdssektorn även under nästa år, avslutar Mikael Strandänger.

 

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna