Anders malmstenAktuellt

Famna och coronaviruset

Många fysiska möten ställs in i dessa dagar. Också Famna ställer om till fler möten på distans där modern teknik utnyttjas och risk för smittspridning minimeras.

Tillväxtprojektet
Ett sådant exempel är startmötet på Famnas tillväxtprojekt den 18 mars: istället för att samla företrädare för tio medlemsorganisationer i samma rum genomförs mötet digitalt. Det gäller även de gruppdiskussioner som är en del av upplägget. Alla som berörs får direktinformation per e-post hur det hela går till.

Årsmötet
Famna kommer inte att ställa in årsmötet som är bestämt till 28 maj i Stockholm. Vi har viktiga frågor att diskutera och besluta om. Att pausa själva medlemsdemokratin är inte aktuellt. Istället undersöker vi nu möjligheterna till distansuppkoppling även där. Hur många som tillåts vara på plats i samma rum i slutet av maj vet vi inte idag. Självklart kommer vi att följa myndigheternas råd och instruktioner. Mer information följer på denna sida.

Senast uppdaterad 2020-04-20

Fler nyheter från Famna