Aleksandra WassoAktuellt

Famna och Forum i remissvar: Tydliggör idéburnas roll i nya arbetsmarknadspolitiken

Idéburna aktörer bidrar inte bara med ett mervärde, utan är en förutsättning för att insatser mot människor långt från arbetsmarknaden ska fungera. Det skriver Famna och Forum i ett gemensamt remissvar till regeringen med anledning av departementsskrivelsen ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet”.

I en övergripande kommentar ställer sig Famna och Forum positiva till en reformering av arbetsmarknadspolitiken, men anser att inriktningen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som presenteras inte ger den bredd av idéburna leverantörer som skulle önskas.

Här följer en sammanfattning av remissvaret:

  • Idéburen sektor kräver reella förutsättningar genom konkreta handlingsmöjligheter som idéburet offentligt partnerskap (IOP).
  • Det måste vara tydligt hur finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) resursätts. Beslut bör inte enbart fattas efter automatiserad bedömning.
  • Upphandlingar av förmedlingsinsatser bör riktas till idéburna aktörer eller utformas genom IOP med sådana aktörer.
  • Departementspromemorians konsekvensanalys omfattar inte idéburna organisationer, folkbildningen eller civilsamhället, vilket illustrerar deras annorlunda förutsättningar i förhållande till privat och offentlig sektor.

Här kan du läsa Famnas och Forums svar i sin helhet. Famnamedlemmarna Skyddsvärnet Göteborg och Göteborgs Stadsmission har också bidragit till innehållet.

Arbetsmarknadsdepartementet publicerade Ds 2021:27 i september. Här kan du läsa hela departementsskrivelsen.

 

Senast uppdaterad 2021-12-17

Fler nyheter från Famna