Anders malmstenAktuellt

Famna och Forums yttrar sig gemensamt om Idéburen välfärd

Att införa en definition av vilka som är idéburna aktörer skulle gagna sektorns tillväxt och utveckling och bidra till en starkare idéburen sektor. Det anser Famna och Forum i sitt gemensamma remissvar på utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56), som den särskilde utredaren Samuel Engblom presenterade för civilministern i december 2019.

Utredningen föreslår också bland annat förändringar i Lagen om offentlig upphandling och Lagen om valfrihetssystem som skulle förbättra möjligheterna för idéburna aktörer att agera. Famna och Forum ser positivt på båda dessa förslag.

– Vi välkomnar den inriktning som genomsyrar utredningen – att underlätta för och förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer som utförare av välfärdstjänster, skriver Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare och Patrik Schröder, Forums ordförande, i sitt gemensamma svar.

Famna och Forum, som båda har ingått i utredningens referensgrupp, konstaterar att behovet av en tydlig definition av idéburen sektor har kommit i blixtbelysning i samband med coronakrisen.

– En definition hade underlättat för regeringen att utforma stödpaket för den idéburna sektorn. Nu har vissa stöd från början utformats för de kommersiella företagen, och först i efterhand har man försök anpassa dem till idéburna aktörer, konstaterar Ulrika Stuart Hamilton och Patrik Schröder.

Remisstiden löper ut den 30 juni.

Läs hela remissvaret via denna länk.

 

Senast uppdaterad 2020-08-26

Fler nyheter från Famna