Aleksandra WassoAktuellt

Famna och Fremia i gemensam debattartikel

Den idéburna vården och omsorgen ställde om och har hanterat nya behov under pandemin. Men det löfte som regeringen gav oss i början av pandemin – att alla extra kostnader skulle kompenseras – återstår att uppfylla. Detta skriver Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton tillsammans med Karin Liljeblad, senior branschexpert för idéburen välfärd, Fremia i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I den skriver vi att kommunerna, efter det första pandemiåret, inte har gett idéburna verksamheter ersättning för merkostnader kopplade till pandemin. Detta trots kraftigt ökade statsbidrag till kommunsektorn från staten. De idéburna verksamheter som verkar på kommunernas uppdrag har under mer än ett års tid själva tvingats stå för alla merkostnader för extra personal, skyddsutrustning, testning och andra smittskyddsåtgärder. Det är inte rimligt.

Läs hela artikeln här.

Senast uppdaterad 2022-04-26

Fler nyheter från Famna