Aleksandra WassoAktuellt

Famna och Fremia sänder skrivelse till Stockholm stad

Karin Liljeblad, senior branschexpert Fremia; Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna

”…ambitioner om att främja idéburen verksamhet måste gå hand i hand med hållbara ekonomiska förutsättningar” skriver Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare hos Famna, i en skrivelse som Famna och Fremia gemensamt skickat in till den politiska ledningen inom Stockholm stad.

Skrivningen, som Famna skickat in tillsammans med Karin Liljeblad som är senior branschexpert på Fremia, är ett svar på den budgetproposition Stockholm stad publicerat och har titeln ”Stor oro för de idéburna verksamheterna i Stockholm”. Skrivelsen berör de kostnadshöjningar som sker på allt från el till lokalhyror just nu på grund av det rådande ekonomiska läget med inflation, efterdyningar av pandemin, samt konflikterna i vårt närområde.

Stockholm stad har i sin budget ökat ersättningsnivåerna för LSS-verksamheter, hemtjänst, dagverksamheter, samt avlösning och ledsagning upp med endast 1,1 respektive 1,16 procent – vård och omsorgsboenden får en något högre ersättningsnivå (1,9 procent) samt en höjning av lokalschablonen med 8,7 procent – men detta räcker inte menar Famna och Fremia.

Stockholm stad måste ta sitt huvudmannaansvar och se till att de idéburna aktörer som existerar och hjälper de mest utsatta i samhället finns kvar även efter att det ansträngda ekonomiska släppt taget om vår omvärld.

Hela skrivelsen finner ni här: Länk till skrivelse

Senast uppdaterad 2023-01-30

Fler nyheter från Famna