Aleksandra WassoAktuellt

Famna och KFO: Prioritera covid-vaccinationer inom LSS

Famna och KFO önskar ett tydliggörande av att personal inom LSS-verksamheter inklusive personliga assistenter samt personer med LSS-insatser ska prioriteras för vaccination mot covid-19. Därför har Famna och KFO skickat ett gemensamt brev till Sveriges Kommuner och Regioner och Folkhälsomyndigheten om prioritetsordning för vaccination mot covid-19. 

I brevet, som är underskrivet av Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare och Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans KFO, står det bland annat:

”… Personer med personlig assistans eller andra LSS-insatser är vanligen helt beroende av att dessa insatser ges utan avbrott. Av den anledningen bör personal i dessa verksamheter prioriteras, för att minimera risken för såväl personalbortfall som att personer med dessa insatser smittas av covid-19.

Bland personer med LSS-insats finns många sårbara människor med underliggande sjukdomstillstånd, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en grupp som ofta blir underdiagnostiserad eller sent diagnostiserad då de bland annat inte alltid kan berätta hur de mår och vad de känner. En brittisk undersökning där 8 miljoner människor ingick pekar till exempel på att personer med Downs syndrom löper betydligt större risk att bli allvarligt sjuka och 10 gånger större risk att avlida till följd av covid-19.

Eftersom de flesta med LSS-insats bor eller har daglig verksamhet med andra personer inom riskgrupp, oavsett om de själva tillhör riskgrupp eller ej, så är det viktigt att hela denna grupp prioriteras för vaccination. Trots att många anpassningar görs inom boende, daglig verksamhet och personlig assistans finns alltid en risk att personer inom målgruppen LSS exponeras eller exponerar andra för smitta utifrån sin funktionsvariation och därför är det viktigt med ett heltäckande vaccinationsprogram för denna grupp…”

Senast uppdaterad 2021-01-27

Fler nyheter från Famna