Anders malmstenAktuellt, Idéburet företagande, Medlemsnyheter

Famna på Di:s debattsida: Reepalu ignorerar direktiven

Ulrika Stuart Hamilton skriver:
”Ilmar Reepaluhar i sina direktiv formuleringar som att ’de nya reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn. Kraven bör utformas på ett sådant sätt att de värnar en mångfald av utförare och att verksamheten inom välfärdssektorn även fortsättningsvis kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer.’ ”

Men de förslag om regleringar och undantag som hittills synts i debatten medför inte några förbättringar för idéburna verksamheter inom välfärden, skriver Famnas generalsekreterare och fortsätter:

”Famna är branschorganisationen för idéburen vård och omsorg och vår ståndpunkt är att våra medlemmar ska undantas från all sådan reglering – inklusive särskilda redovisningskrav som uppkommer. Våra medlemmar är ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar och aktiebolag. De som är aktiebolag har antingen utdelningsbegränsning inskriven i bolagsordningen, eller har en ideell förening eller stiftelse som moderbolag.”

Läs hela debattartikeln på länk till Di här.

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna