Anders malmstenMedlemsnyheter

Famna på Mikrosystemfestivalen

Mikrosystemfestivalen hålls i Jönköping mellan 28 februari och 3 mars 2017. Deltagarna på konferensen kommer från vårdprofessionen, liksom teoretiker, författare och forskare. Gemensamt är övertygelsen om att förändringen börjar med och inom oss själva.

Ordet ”mikro” vill betona att det handlar om personerna närmast patienterna, och ordet ”system” handlar om att dessa medarbetare är beroende av varandra. En grund är att all verksamhet är uppbyggd för mikrosystemen och dess möten med patienterna. Man jobbar i mikroförbättringsarbetet mycket på att söka kunskaper om patienterna, personalen, processerna och arbetsrutinerna. Utvecklingsarbetet blir brett och omfattar också trivseln på arbetsplatsen.

På festivalen kommer Viktoria Loo Skyman från Famna och Lotta Stenberg från Bräcke diakoni presentera det stora eHälsoprojektet som drivs i Stockholm. Ett projekt som bland annat visar att 40-70 procent av personalen har behov av – och önskar – kompetensutveckling i digitala verktyg. Och att den digitala ojämlikheten inte står mellan kvinnor och män utan snarare mellan yrkesgrupper, och i viss mån också ålder.DSCF2782

I Stockholmsområdet inom Famnas medlemsverksamheter pågår det en omfattande digital kompetensutveckling på ”gräsrotsnivå”. Projektet utgår från personalens egna formulerade behov och har målen att öka medarbetarnas kompetens i digitala arbetssätt där jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet är en integrerad aspekt, och att pröva nya digitala arbetssätt i organisationerna.

Projektet pågår till 2018, och är nu, våren 2017, mitt i fasen att börja sjösätta utbildningar och andra förbättringar för omsorgs- och vårdpersonalen närmast patienter och boende.

 

Senast uppdaterad 2019-08-27

Fler nyheter från Famna