Anders malmstenAktuellt

Regeringens satsning på arbetslösa riskerar att inte nå de mest utsatta

Regeringens satsning på 448 miljoner i vårbudgeten för att arbetslösa ska få stöd genom matchningstjänster, extratjänst eller introduktionsjobb behövs, men utformningen riskerar att missa insatser för de mest utsatta människorna. Det befarar Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, som påpekar att de som redan står längst ifrån arbetsmarknaden även fortsatt kommer att lämnas utanför.

Långtidsarbetslösheten har stigit i samband med den pågående pandemin och regeringen vill öka sina ansträngningar för att bryta denna trend. 448 miljoner kronor avsätts nu i satsningar för att stödja arbetslösa och hjälpa dem in på arbetsmarknaden. Satsningen syftar framför allt till att matcha arbetslösa mot arbetsmarknadens behov snabbare samt att skapa subventionerade anställningar riktade till nyanlända och långtidsarbetslösa. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Initiativet är lovvärt då behovet av resurser för att bistå inte minst dem som varit utan anställning en längre period, är stort just nu. Men den satsning regeringen föreslår riskerar att missa några av de mer utsatta grupperna i sammanhanget, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.

Famna representerar mer än 100 organisationer inom civilsamhället som arbetar med idéburen välfärd. Många av dessa har verksamheter som riktar sig direkt till personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel människor med fysiska och psykiska funktionsvariationer. Personer med stora utmaningar som även tidigare hade svårt att komma i arbete kommer inte att hjälpas av föreslagna åtgärder. För dem krävs mer omfattande och dyrare insatser än de ordinarie matchningstjänsterna.

Famnas medlemmar har märkt att Arbetsförmedlingen inte längre efterfrågar de individanpassade insatser (t ex förstärkt arbetsträning) som erbjuds personer som står långt från arbetsmarknaden. Antalet deltagare som anvisas idéburna aktörer har minskat i takt med att Arbetsförmedlingen reformerats och successivt infört KROM (kundval rusta och matcha). Pandemin och den ökande arbetslösheten har ytterligare förvärrat situationen för de människor som står längst från arbetsmarknaden. Senast i dag kom det ett pressutskick från AF som bekräftar medlemmarnas farhågor: ”Långtidsarbetslösheten ökar i spåren av pandemin och kan under 2021 komma att överstiga 200 000 personer. Det sker samtidigt en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet när personer som blev arbetslösa i pandemin fortsatt står utan arbete”.

– Om dessa människor glöms bort riskerar de att hamna i en permanent långtidsarbetslöshet. Med rätt insatser och stöd skulle de kunna bryta denna onda cirkel. Det hjälper gärna aktörer inom idéburen välfärd till med, betonar Ulrika Stuart Hamilton.

— Idéburna aktörer vill fortsätta att erbjuda individanpassade insatser t ex arbetsträning och förstärkt arbetsträning, som fungerar för människor som står långt från arbetsmarknaden. De utformar och testar mer innovativa insatser. Detta behöver dock ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, t ex genom att utveckla ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Arbetsförmedlingen och en samling av idéburna aktörer, föreslår Ulrika Stuart Hamilton avslutningsvis.

Senast uppdaterad 2021-06-03

Fler nyheter från Famna