Aleksandra WassoAktuellt

“Snabba upp handläggningen, IVO”

Famna anser att Inspektionen för vård och omsorgs handläggningstider och avgifter är oacceptabla. I en gemensam skrivelse tillsammans med Fremia, Sveriges Kommuner och Regioner samt Vårdföretagarna vill man att regeringen agerar för en snabb ändring.

Idéburna och privat drivna verksamheter inom vård och omsorg kräver tillstånd från IVO för att kunna starta. IVO:s handläggningstider för både nyansökan och ändringsansökan har under flera år varit alltför långa. Det tar sex till nio månader för sökande att få svar. Det innebär en stor osäkerhet och alltför långa ledtider för kommuner som knyter avtal med fristående aktörer i omsorgen.

– Vi är glada att vi på bred front försöker få till en förändring, tillsammans med kommuner, regioner, Vårdföretagarna och Fremia. Det gagnar patienter och brukare och är en förutsättning för att få igång vård och omsorg efter det akuta pandemiläget, säger Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

Läs den gemensamma skrivelsen via denna länk.

Senast uppdaterad 2022-02-18

Fler nyheter från Famna