Anders malmstenOkategoriserade

Famna söker Generalsekreterare

– OBS att tjänsten är tillsatt sommaren 2015 –

Famna är en riksorganisation för idéburen vård och omsorg och hade sitt konstituerande möte 2004. Famna bildades då frågorna om vårdens och omsorgernas framtid var många. Det idéburna-baserade alternativet lyfts fram i flera offentliga utredningar och är också en del i den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvårdens utveckling. I den ingår att skapa förutsättningar för en ökad mångfald av vårdgivare inom vården och omsorgen genom att fler idéburna vårdgivare utan vinstsyfte ges möjlighet att sluta avtal med sjukvårdshuvudmännen. Famna verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. Särskilt viktiga är frågorna om upphandlingar och avtal, tillgång till ekonomiska medel för utveckling och/eller nyetablering samt behovet av kunskap och synliggörande av den verksamhet och de värden som idéburen vård och social omsorg utan vinstsyfte representerar. Famna vill i samverkan med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner skapa bättre villkor för den vård och sociala omsorg som bedrivs av idéburna organisationer som återinvesterar vinsten.

Famnas uppgift är att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte.

 

Famna har nu ett behov av att tillsätta en ny Generalsekreterare till kansliet i Stockholm där du får uppdraget att driva Famnas frågor framåt. Du leder verksamheten i dess olika dimensioner både vad gäller det breda politiska påverkansarbetet samt att leda Famnas kansli med åtta medarbetare. Du ansvarar för budgeten och har ett övergripande

verksamhetsansvar för organisationen.

Du arbetar med tillväxt och utveckling inom vård och omsorg för att bära fram Famna där du arbetar med dina medarbetare på kansliet och har ett nära samarbete med Famnas styrelse. Centrala delar i arbetet är medlemsservice och medlemsutveckling där du arbetar med proaktiv medlemsrekrytering och utveckling av medlemsvård. Du kommer även att arbeta med utvecklingen av vård- och omsorgsarbetet i organisationen och tar Famna till nästa nivå.

Uppdraget innebär många inslag av påverkansarbete samt lobbyverksamhet där du arbetar med politiska kontakter och relationer i omvärlden. Uppdraget innebär även att hantera lagstiftning och EU-direktiv i arbetet framgent.

 

Vi söker dig som är intresserad av civilsamhällets frågor och har god kunskap om statsförvaltning, rikspolitiken och sakpolitiken.

Du är intresserad av politiskt påverkansarbete och opinionsbildning bland allmänheten och drivs av idén att det civila samhället har en självklar plats i vårt land.

Du förstår företagande och Famnas förutsättningar och särart för att skapa särskilda förutsättningar för ett idéburet ledarskap.

Du har erfarenhet av socialt arbete och det är meriterande om du varit verksam inom/ har kunskap om/ vård- och omsorgssektorn i vid mening.

Du har en god kommunikativ förmåga där du är stark och tydlig i ditt budskap och kan bedriva en aktiv näringspolitik där du kan stå på scen, ta press, samtala med ministrar, lyssna in medlemmar samtidigt som du är en god arbetsledare.

Du är duktig på varumärkesbyggande och kan föra fram både till omvärlden och internt vad Famna står för.

Du är kreativ och kan se nya vägar, möjligheter och lösningar och är en stark egen aktör inom kunskapsproduktion.

 

Skicka din ansökan via e-post till info@sims.se märkt med, ”Generalsekreterare, Famna” och ange referensnummer S72393 eller registrera dig direkt på hemsidan: www.sims.se

 

Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av SIMS Executive Search: Göran Willner, VD och Konsult på 0705- 47 43 55 eller Annika Pettersson, Rekryteringskonsult, 0761-14 21 67.

 

Senast uppdaterad 2015-10-19

Fler nyheter från Famna